Synonimy.pl

Synonimy do słowa suponować
1. przypuszczać, domniemywać, mniemać, sądzić, zakładać, domyślać się, snuć przypuszczenie
2. sugerować, radzić, zalecać, proponować, podpowiadać