Synonimy.pl

Synonimy do słowa przypuszczać
1. domniemywać, mniemać, domyślać się, sądzić, czuć, myśleć, podejrzewać, przeczuwać, wnioskować, snuć domysły/przypuszczenia, odnosić wrażenie, suponować, miarkować
2. pozwalać zbliżyć siędopuszczać, dawać przystęp