Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa myśleć
1. rozmyślać , przemyśliwać , rozumować , dumać , roztrząsać , rozpatrywać , rozważać , kontemplować , analizować , dedukować , kombinować , dociekać , dochodzić , główkować , namyślać się , wmyślać się , zastanawiać się , głowić się , zachodzić w głowę , łamać sobie głowę , dochodzić/dociekać czegoś rozumem
2. mniemać , sądzić , przypuszczać , uważać , interpretować , wnioskować , wyciągnąć/wywieść wniosek , reprezentować pogląd , "być zdania, że" , "stać na stanowisku, że" , stać na jakimś stanowisku , snuć przypuszczenie , żywić przekonanie , mieć przeświadczenie
3. zamierzać , planować , postanawiać , projektować , mieć plan/zamiar , stawiać sobie za cel , nosić się z myślą/planem/zamiarem , snuć plany