Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa uważać
1. wytężać uwagę koncentrować się , skupiać się , obchodzić się jak z jajkiem
2. strzec się , wystrzegać się , pilnować się , zachowywać czujność/ostrożność , mieć oczy otwarte , mieć się na baczności , chować się/kryć się za podwójną gardą
3. pilnować , doglądać , baczyć , opiekować się , strzec (jak oka w głowie/jak źrenicy oka) , nie spuszczać czegoś/ko-goś z oka , sprawować nadzór , pełnić dozór , mieć (baczne) oko na coś/kogoś , mieć kogoś/coś na oku , mieć pieczę nad czymś/kimś , trzymać straż , stać na straży , dawać/mieć na coś baczenie
4. reprezentować pogląd sądzić , mniemać , przypuszczać , podejrzewać , twierdzić , utrzymywać , myśleć , wnioskować , czuć , suponować , "być zdania, że" , "stać na stanowisku, że" , stać na jakimś stanowisku , snuć przypuszczenie , żywić przekonanie , mieć przeświadczenie , wyciągać wniosek , dochodzić do wniosku
5. np. kogoś za przyjaciela brać/poczytywać/uznawać kogoś za coś , odbierać kogoś jako coś