Synonimy.pl

Synonimy do słowa koncentrować się
1. skupiać się, gromadzić się, nagromadzać się, ześrodkowywać się, centralizować się, jednoczyć się, integrować się, łączyć się, zbierać się, ogniskować się, kumulować się, zawęźlać się, konsolidować się, masować się
2. wytężać uwagęskupiać się, namyślać się, zastanawiać się, kierować na coś uwagę, skupiać/zbierać myśli