Synonimy.pl

Synonimy do słowa skupiać się
1. koncentrować się, gromadzić się, nagromadzać się, stłaczać się, ściskać się, zbijać się, ścieśniać się, zwierać się, ześrodkowywać się, centralizować się, łączyć się, zbierać się, ogniskować się, zawęźlać się, kumulować się, jednoczyć się, integrować się, konfederować się, konsolidować się
2. wytężać uwagękoncentrować się, kierować uwagę