Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wnioskować
1. dochodzić do wniosku wywnioskowywać , domniemywać , konkludować , dedukować , wyrozumowywać , wnosić , mniemać , sądzić , uważać , uznawać , wywodzić , miarkować , snuć wnioski , wyciągać/wysnuwać wniosek
2. występować z wnioskiem postulować , proponować , żądać , wnosić , domagać się , dopominać się , składać wniosek