Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wnosić
1. wtaszczać , wstawiać , umieszczać , wkładać
2. np. podanie przedkładać , składać , przedstawiać , prezentować , proponować , wnioskować , zgłaszać , wysuwać , wychodzić/ występować z czymś
3. dochodzić do wniosku wnioskować , wywnioskowywać , domniemywać , konkludować , dedukować , wyrozumowywać , mniemać , sądzić , uważać , uznawać , wywodzić , miarkować , wyciągać/wysnuwać wniosek
4. np. opłatę uiszczać , regulować , rozliczać , płacić , spłacać