Synonimy.pl

Synonimy do słowa sądzić
1. rozsądzać, osądzać, orzekać, wyrokować, rozstrzygać, rozpoznawać sprawę, wydawać orzeczenie/sąd/wyrok
2. dokonywać ocenyosądzać, oceniać, opiniować, recenzować, wartościować, punktować, klasyfikować, wydawać opinię, wystawiać cenzurkę, wypowiadać sąd
3. reprezentować poglądmniemać, przypuszczać, podejrzewać, uważać, twierdzić, utrzymywać, myśleć, wnioskować, czuć, suponować, "być zdania, że", "stać na stanowisku, że", stać na jakimś stanowisku, snuć przypuszczenie, żywić przekonanie, mieć przeświadczenie, wyciągać wniosek, dochodzić do wniosku