Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa sądzić
1. rozsądzać , osądzać , orzekać , wyrokować , rozstrzygać , rozpoznawać sprawę , wydawać orzeczenie/sąd/wyrok
2. dokonywać oceny osądzać , oceniać , opiniować , recenzować , wartościować , punktować , klasyfikować , wydawać opinię , wystawiać cenzurkę , wypowiadać sąd
3. reprezentować pogląd mniemać , przypuszczać , podejrzewać , uważać , twierdzić , utrzymywać , myśleć , wnioskować , czuć , suponować , "być zdania, że" , "stać na stanowisku, że" , stać na jakimś stanowisku , snuć przypuszczenie , żywić przekonanie , mieć przeświadczenie , wyciągać wniosek , dochodzić do wniosku