Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozstrzygać
1. podejmować decyzjędecydować, postanawiać, uzgadniać, przedsiębrać, rozporządzać, wyrokować, orzekać, osądzać, rozsądzać, rozwiązywać, rozgrywać, †podn.a. stanowić
2. odgrywać zasadniczą rolęprzesądzać, przeważać, przemagać, zaważać