Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozsądzać
1. osądzać, sądzić, rozstrzygać, orzekać, wyrokować, wydawać orzeczenie/sąd/wyrok