Synonimy.pl

Synonimy do słowa orzekać
1. oświadczać, oznajmiać, stwierdzać, konstatować, ustalać, ferować, dowodzić, wyrażać opinię/przekonanie/ sąd
2. prawrozsądzać, osądzać, sądzić, wyrokować, rozstrzygać, uchwalać, † a. podnstanowić, wydawać orzeczenie/sąd/werdykt/wyrok