Synonimy.pl

Synonimy do słowa dzielić
1. np. na częścirozłączać, rozkładać, rozbierać, parcelować, rozparcelowywać, członkować, rozczłonkowywać, porcjować, kawałkować, rozkawałkowywać, przepoławiać, ćwiartować, dezintegrować, rozgraniczać, separować, polaryzować, rozpraszać, dekoncentrować, rozwarstwiać, atomizować, decentralizować
2. np. na grupysegregować, klasyfikować, grupować, ugrupowywać, sortować, rozsortowywać, kategoryzować, zaszeregowywać, szufladkować
3. rozdawać, dawać, rozdzielać, rozdysponowywać, dystrybuować, rozprowadzać, rozgospodarowywać
4. przenróżnić, przeciwstawiać, różnicować, poróżniać, konfliktować