Synonimy.pl

Synonimy do słowa grzecznościowo
1. kurtuazyjnie, uprzejmościowo, zdawkowo, formalnie, konwencjonalnie