Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa grzecznościowo
1. kurtuazyjnie , uprzejmościowo , zdawkowo , formalnie , konwencjonalnie