Synonimy.pl

Synonimy do słowa formalnie
1. administracyjnie, urzędowo, oficjalnie, służbowo, notarialnie, rejentalnie, legalnie, protokolarnie, na piśmie, pisemnie, piśmiennie, na mocy prawa, zgodnie z przepisami, de iure
2. potprawdziwie, rzeczywiście, istotnie, faktycznie, dosłownie, literalnie, szczerze, niezaprzeczalnie, wręcz, po prostu, bez kłamstwa, nie kłamiąc