Synonimy.pl

Synonimy do słowa oficjalnie
1. formalnie, urzędowo, administracyjnie, legalnie, de iure
2. formalistycznie, biurokratycznie, służbowo, etykietalnie, ceremonialnie, konwencjonalnie, notarialnie, pisemnie, na piśmie, piśmiennie
3. sztywno, sztywnie, oschle, ozięble, chłodno, beznamiętnie, bezdusznie, zdawkowo, szablonowo, sztampowo, kurtuazyjnie, grzecznościowo, uprzejmościowo, bez zaangażowania, bez emocji, z dystansem, z rezerwą