Synonimy.pl

Synonimy do słowa legalnie
1. prawnie, formalnie, praworządnie, oficjalnie, zgodnie z prawem, na mocy prawa, lege artis, de iure, na legalu