Synonimy.pl

Synonimy do słowa inspekcja
1. kontrola, przegląd, rewizja, sprawdzenie, oględziny, lustracja, weryfikacja, wizytacja, hospitacja, obchód, patrol, wizja lokalna