Synonimy.pl

Synonimy do słowa lustracja
1. kontrola, przegląd, oględziny, inspekcja, weryfikacja, rewizja, sprawdzenie, wizytacja, hospitacja, obchód, patrol, wizja lokalna