Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa lustracja
1. kontrola , przegląd , oględziny , inspekcja , weryfikacja , rewizja , sprawdzenie , wizytacja , hospitacja , obchód , patrol , wizja lokalna