Synonimy.pl

Synonimy do słowa korespondencyjnie
1. listownie, pisemnie, piśmiennie, na piśmie, drogą listowną/pocztową, za pośrednictwem listu