Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa korespondencyjnie
1. listownie , pisemnie , piśmiennie , na piśmie , drogą listowną/pocztową , za pośrednictwem listu