Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa listownie
1. korespondencyjnie, pisemnie, piśmiennie, na piśmie, drogą listowną/pocztową, za pośrednictwem listu