Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa listownie
1. korespondencyjnie , pisemnie , piśmiennie , na piśmie , drogą listowną/pocztową , za pośrednictwem listu