Synonimy.pl

Synonimy do słowa listownie
1. korespondencyjnie, pisemnie, piśmiennie, na piśmie, drogą listowną/pocztową, za pośrednictwem listu