Synonimy.pl

Synonimy do słowa liryczny
1. uczuciowy, sentymentalny, nastrojowy, rzewny, rzewliwy, melancholijny, nostalgiczny, tkliwy, tęskny, marzycielski, rozmarzony, romantyczny, poetycki, pełen liryzmu, przepojony liryzmem