Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa liryczny
1. uczuciowy , sentymentalny , nastrojowy , rzewny , rzewliwy , melancholijny , nostalgiczny , tkliwy , tęskny , marzycielski , rozmarzony , romantyczny , poetycki , pełen liryzmu , przepojony liryzmem