Synonimy.pl

Synonimy do słowa migawkowość
1. wycinkowość, fragmentaryczność, krótkość, skrótowość, lapidarność, zwięzłość, lakoniczność, esencjonalność, oszczędność, treściwość