Synonimy.pl

Synonimy do słowa zwięzłość
1. treściwość, krótkość, lapidarność, lakoniczność, migawkowość, esencjonalność, skrótowość, aforystyczność
2. zwartość, ścisłość, gęstość, spójność