Synonimy.pl

Synonimy do słowa monarcha
1. suweren, dynasta, pan, władca, możnowładca, rządzący, panujący, histsuzeren, histhierarcha, † a. podnwłodarz, koronowana głowa, głowa państwa, jego wysokość, osoba monarchy