Synonimy.pl

Synonimy do słowa władca
1. panujący, rządzący, monarcha, dynasta, król, cesarz, szach, szejk, radża, pan, histcezar, histimperator, hist.car, histhospodar, histhierarcha, histsuweren, histwładyka, histsuzeren, histszogun, † a. podnwłodarz, kajzer, głowa państwa