Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa naświetlać
1. poddawać działaniu promieni napromieniowywać , napromieniać
2. objaśniać , rozświetlać , wyjaśniać , tłumaczyć , eksplikować , komentować , omawiać , interpretować , klarować , uzasadniać , analizować , ukazywać , wykazywać , uwidaczniać , unaoczniać , wyłuszczać , wykładać , referować