Synonimy.pl

Synonimy do słowa napływać
1. wlewać się, wciekać, wpływać, wsączać się
2. nadchodzić, przychodzić, dochodzić, przybywać, docierać, przyjeżdżać, dojeżdżać, przypływać, nadciągać, dociągać, nadjeżdżać, nadlatywać, nachodzić, pojawiać się, dołączać, zjawiać się, stawać na progu
3. o czymś lotnymwlatywać, nadlatywać, docierać, podlatywać, przesycać, przedostawać się, wypełniać sobą
4. o łzach, krwinabiegać, nachodzić, wzbierać, wypełniać, przesycać
5. o myślach, uczuciachogarniać, opanowywać, dopadać, osaczać, przenikać, przepełniać, wypełniać, przeszywać, przejmować, porywać, nachodzić, wkradać się, tłoczyć się, przychodzić do głowy, chwytać za duszę/serce