Synonimy.pl

Synonimy do słowa naradzać się
1. konsultować się, radzić się, konferować, dyskutować, roztrząsać, omawiać, obradować, prowadzić rozmowy, wymieniać poglądy, zasięgać rady, rozważać sprawę