Synonimy.pl

Synonimy do słowa konferować
1. debatować, obradować, radzić, naradzać się, dyskutować, rozmawiać, rokować, roztrząsać, omawiać, konsultować, spierać się, układać się, dysputować, prowadzić rozmowy, wymieniać poglądy, odbywać konferencję