Synonimy.pl

Synonimy do słowa obradować
1. naradzać się, radzić, konferować, debatować, dyskutować, omawiać, prowadzić rozmowy, wymieniać poglądy, rozważać sprawę, odbywać konferencję