Synonimy.pl

Synonimy do słowa nieprawość
1. niemoralność, nieuczciwość, nieetyczność, nielegalność, bezprawność, nieformalność, samowolność
2. postępekwystępek, wykroczenie, przewinienie, przewina, sprawka, delikt, podn.bezeceństwo, łajdactwo, niegodziwość, podłość, świństwo, draństwo, grzech, gałgaństwo, hultajstwo, zberezeństwo, naruszenie/ przekroczenie prawa