Synonimy.pl

Synonimy do słowa występek
1. wykroczenie, przekroczenie, przewinienie, przewina, sprawka, uchybienie, delikt, kryminał, nieprawość, nieformalność, nieuczciwość, podłostka, podn.bezeceństwo, draństwo, gałgaństwo, łajdactwo, nikczemność, grzech, zuchwalstwo, hultajstwo, wszeteczeństwo, wszeteczność, naruszenie/przekroczenie prawa, czyn karalny