Synonimy.pl

Synonimy do słowa wykroczenie
1. przewinienie, przewina, występek, sprawka, uchybienie, delikt, nieformalność, nieprawość, grzech, naruszenie/przekroczenie prawa, czyn karalny