Synonimy.pl

Synonimy do słowa obwieścić
1. książk a. podnoznajmić, ogłosić (wszem i wobec), rozgłosić, porozgłaszać, zakomunikować, opublikować, powiadomić, zapowiedzieć, uwiadomić, poinformować, oświadczyć, zadeklarować, zaanonsować, promulgować, roztrąbić, otrąbić, rozkrzyczeć, rozpropagować, † a. podnzwiastować, podać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, puścić coś w obieg/świat