Synonimy.pl

Synonimy do słowa odnotować
1. zanotować, zapisać, zaprotokołować, zakonotować, zrobić notatkę
2. stwierdzić, zapamiętać, pochwycić, zauważyć, dostrzec, dojrzeć, spostrzec, zaobserwować, zarejestrować, skonstatować, zasygnalizować, przyjąć do wiadomości