Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa odnotować
1. zanotować , zapisać , zaprotokołować , zakonotować , zrobić notatkę
2. stwierdzić , zapamiętać , pochwycić , zauważyć , dostrzec , dojrzeć , spostrzec , zaobserwować , zarejestrować , skonstatować , zasygnalizować , przyjąć do wiadomości