Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa stwierdzić
1. skonstatować , spostrzec (się) , zorientować się , ustalić , zauważyć , odnotować , odkryć , orzec , zawyrokować , oświadczyć , zaświadczyć , poświadczyć , potwierdzić , uznać coś za pewne , zdać sobie sprawę z czegoś