Synonimy.pl

Synonimy do słowa stwierdzić
1. skonstatować, spostrzec (się), zorientować się, ustalić, zauważyć, odnotować, odkryć, orzec, zawyrokować, oświadczyć, zaświadczyć, poświadczyć, potwierdzić, uznać coś za pewne, zdać sobie sprawę z czegoś