Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa położenie
1. usytuowanie, umiejscowienie, lokalizacja, ulokowanie, rozlokowanie, dyslokacja, miejsce, pozycja, rozmieszczenie, ustawienie, rozprzestrzenienie, ekspozycja, wychylenie
2. sytuacja, status, okoliczności, warunki, uwarunkowania, realia, stosunki, tło, dola, los, stan, koniunktura