Synonimy.pl

Synonimy do słowa położenie
1. usytuowanie, umiejscowienie, lokalizacja, ulokowanie, rozlokowanie, dyslokacja, miejsce, pozycja, rozmieszczenie, ustawienie, rozprzestrzenienie, ekspozycja, wychylenie
2. sytuacja, status, okoliczności, warunki, uwarunkowania, realia, stosunki, tło, dola, los, stan, koniunktura