Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa położenie
1. usytuowanie , umiejscowienie , lokalizacja , ulokowanie , rozlokowanie , dyslokacja , miejsce , pozycja , rozmieszczenie , ustawienie , rozprzestrzenienie , ekspozycja , wychylenie
2. sytuacja , status , okoliczności , warunki , uwarunkowania , realia , stosunki , tło , dola , los , stan , koniunktura