Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa podzielić się
1. np. na grupy rozdzielić się , porozdzielać się , pogrupować się , ugrupować się , rozbić się , rozsypać się , rozszczepić się , rozwarstwić się
2. np. cukierkami obdzielić się , rozczęstować , rozdać/rozdzielić między sobą
3. np. informacjami zakomunikować , przekazać , opowiedzieć , powiedzieć , poinformować , zreferować , zrelacjonować , wtajemniczyć