Synonimy.pl

Synonimy do słowa pookręcać
1. okręcić, pooplatać, opleść, poowijać, owinąć, owić, poobwijać, obwinąć, pozawijać, zawinąć, pozakręcać, oplątać, pootulać, otulić, obtulić, opatulić, okutać, zakutać, opasać, przepasać, owiązać, omotać, zamotać, spowić, spowinąć, pozawiązywać, zawiązać, ściągnąć, pościągać