Synonimy.pl

Synonimy do słowa okręcić
1. pookręcać, pozakręcać, opleść, pooplatać, owinąć, owić, poowijać, obwinąć, poobwijać, zawinąć, pozawijać, oplątać, otulić, obtulić, pootulać, opatulić, spowić, spowinąć, okutać, zakutać, opasać, przepasać, owiązać, zawiązać, pozawiązywać, ściągnąć, pościągać, ścisnąć, omotać, zamotać
2. obrócić, odwrócić, zakręcić, przekręcić