Synonimy.pl

Synonimy do słowa posuwać się
1. przebywać pewną odległośćprzesuwać się, przemieszczać się, przenosić się, toczyć się, ruszać się, odsuwać się, usuwać się, oddalać się, cofać się, wycofywać się, rozstępować się, odstępować, odchodzić, przechodzić, postępować
2. np. do przemocyodważać się, ośmielać się, poważać się
3. np. o śledztwie, budowierozwijać się, postępować naprzód