Synonimy.pl

Synonimy do słowa potoczny
1. popularny, powszechny, ogólny, zwyczajny, normalny, obiegowy, banalny, codzienny, spotykany na co dzień
2. np. językkolokwialny, pospolity, nieliteracki