Synonimy.pl

Synonimy do słowa przebalować
1. np. majątekprzehulać, przetracić, przeszastać, przepuścić, rozpuścić, przetrwonić, roztrwonić, strwonić, zmarnować, zmarnotrawić, zaprzepaścić, przefiukać, przegwizdać, przeputać, przełajdaczyć, przepić, przejeść, posp.przeżreć, posp.przechlać, posp.rozpieprzyć, wulg.przesrać, przefrymarczyć
2. np. życie, nocprzebumelować, przebomblować, przepróżnować, przehulać, przebałaganić, przebałamucić, przebimbać, przetańczyć, przefruwać, przełajdaczyć, posp.przebarłożyć