Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeto
1. (a) zatem, (a) więc, czyli, toteż, dlatego, tedy, wobec tego, w takim razie, w związku z tym, ergo, znakiem tego