Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa toteż
1. przeto , (a) zatem , (a) więc , czyli , dlatego , tedy , wobec tego , w takim razie , w związku z tym , ergo , wiech. znakiem tego