Synonimy.pl

Synonimy do słowa toteż
1. przeto, (a) zatem, (a) więc, czyli, dlatego, tedy, wobec tego, w takim razie, w związku z tym, ergo, wiech.znakiem tego