Synonimy.pl

Synonimy do słowa tedy
1. więc, przeto, zatem, toteż, dlatego, w związku z tym, wobec tego, wiech.znakiem tego