Synonimy.pl

Synonimy do słowa więc
1. czyli, (a) zatem, przeto, to, toteż, dlatego, otóż, wobec tego, to znaczy, (jednym) słowem, krótko mówiąc, tym samym, w związku z tym, tedy