Synonimy.pl

Synonimy do słowa przynieść
1. poprzynosić, naprzynosić, naznosić, nanieść, poznosić, nanosić, znieść, nadźwigać, przydźwigać, nataszczyć, nataskać, przytaszczyć, przytargać, przytachać, przytaskać, dostarczyć, doręczyć, dostawić, złożyć coś na ręce, oddać coś do rąk
2. przen np. korzyść, ulgęwywołać, spowodować, sprowadzić, przysporzyć, wzbudzić, nadarzyć, sprawić, sprowokować, rozpętać, rozniecić, rozpalić, zrodzić