Synonimy.pl

Synonimy do słowa przytargać
1. pot.przytaszczyć, nataszczyć, przytachać, przytaskać, nataskać, przydźwigać, dodźwigać, nadźwigać, poznosić, znieść, naznosić, przynieść, poprzynosić, naprzynosić